Trening

Kroppen din er skapt for bevegelse

Gode opplevelser skaper mer lyst for bevegelse. Mer bevegelse skaper treningsfremgang. Min oppgave er å bruke treningsekspertisen min så du får gode mestringsopplevelser, får jevnlig fremgang og lærer hva som fungerer for deg. Du må bli kjent med hva som stimulerer deg, din kropp og ditt hode.

  • Jeg har tro på ærlig trening: fri for snarveier, fancy uttrykk eller uansvarlig høy intensitet.
  • Jeg baserer mine treningsmetoder på forskning og godt utprøvde metoder: Hvem jeg har foran meg avgjør hvilke verktøy som brukes. Hva du liker, ditt utgangspunkt og hvilke hensyn som må taes er med å utforme hvordan treningsopplegg, økter og øvelser velges ut.
  • Trening kan gjøres overalt: En god økt er ikke begrenset til å kun være innenfor fire vegger. Naturen kan by på en variert treningsarena som åpner for å bruke alle sansene.

La meg inspirere deg så du finner ut hvordan du vil bevege din kropp, og finner din vei.